Advanced
Analogno adresabilna centrala sa jednom petljom u standardnom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa dvije petlje u standardnom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa četiri petlje u velikom kućištu.
Analogno adresabilna centrala sa dvije petlje proširiva do osam petlji u velikom kućištu.
Relejno proširenje 2 izlaza.
Relejno proširenje 8 izlaza.
Izdvojeni panel za nadzor sustava gašenja u standardnom kućištu.
Izdvojeni panel za nadzor sustava gašenja u standardnom kućištu.
Prekidač za zadršku/hold gašenja
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za zadršku/hold gašenja.
Prekidač za prekid/abort gašenja.