20-FI100-ADV

Indikator prorade uređaja
Brend: AXIS
Šifra proizvoda: 20-FI100-ADV
Tehnološka posebnost
Indikator za proradu elementa sustava, niskog profila kućišta, kompatibilan sa konvencionalnim i adresabilnim elementima petlje
Napon linije
15 - 40 V( standradno 24V)
Potrošnja struje
4,5 mA/24V DC
Radna temperatura
-10 do +55°C
120 μA @ 24V DC
Standardi
50130-4:2011 Part 4
Dimenzije kućišta
80 mm (širina) x 80 mm (visina) x 27 mm (dubina)
Težina i zaštita uređaja
30g i IP42
Tehnološka posebnost
Indikator za proradu elementa sustava, niskog profila kućišta, kompatibilan sa konvencionalnim i adresabilnim elementima petlje
Napon linije
15 - 40 V( standradno 24V)
Potrošnja struje
4,5 mA/24V DC
Radna temperatura
-10 do +55°C
120 μA @ 24V DC
Standardi
50130-4:2011 Part 4
Dimenzije kućišta
80 mm (širina) x 80 mm (visina) x 27 mm (dubina)
Težina i zaštita uređaja
30g i IP42