Apollo 55000-847APO Ulazno-izlazni modul

• Analogni adresabilni ulazno/izlazni modul
• Ima jedan nadzirani prekidački ulaz i jedan opto-kaplirani ulaz, te jedan relejni izlaz
• Opto-kablirani ulaz napona do 35 V DC, impedancije 10 k ohm
• Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC
• Wetting izlazna struja 10 A @ 10 mV DC
• Wetting potrošnja 10 mV DC @ 10 µA
• Radna temperatura: -20 °C do 70 °C
• Kućište: IP54; dimenzija 150 x 90 x 48 mm; mase 240 g
• Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1,2 mA; struja pokretanja: 3,5 mA
• Integriran izolator petlje
• Struja u alarmu: 6 mA

SKU: 55000-847APO Kategorije: ,

• Analogni adresabilni ulazno/izlazni modul
• Ima jedan nadzirani prekidački ulaz i jedan opto-kaplirani ulaz, te jedan relejni izlaz
• Opto-kablirani ulaz napona do 35 V DC, impedancije 10 k ohm
• Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC
• Wetting izlazna struja 10 A @ 10 mV DC
• Wetting potrošnja 10 mV DC @ 10 µA
• Radna temperatura: -20 °C do 70 °C
• Kućište: IP54; dimenzija 150 x 90 x 48 mm; mase 240 g
• Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1,2 mA; struja pokretanja: 3,5 mA
• Integriran izolator petlje
• Struja u alarmu: 6 mA